Ομάδα του έργου XENIA συμμετείχε στην ηλεκτρονική εκδήλωση «Ιδεολογία Φύλου - τι συμβαίνει με αυτό;»

Ημερομηνία: 2021-04-06


Ομάδα του έργου XENIA συμμετείχε στην ηλεκτρονική εκδήλωση «Ιδεολογία Φύλου - τι συμβαίνει με αυτό;»


Στις 9 Μαρτίου 2021 η «TransAkcija» (Institute Transfeminist Initiative TransAkcija), μία μη κυβερνητική οργάνωση για την υποστήριξη, την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και τη σύμπραξη των διεμφυλικών ατόμων στη Σλοβενία, διοργάνωσε τη διαδικτυακή εκδήλωση «Ιδεολογία Φύλου - τι συμβαίνει με αυτό;».
Περίπου 50 άτομα, κυρίως από τη Σλοβενία και την Κροατία, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχαν στο Διαδικτυακό Σεμινάριο, με ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο: τον Δρ. Roman Kuhar (Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, Σχολή Τεχνών) και τη Maja Gergorić (Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ, Σχολή Πολιτικών Επιστημών).
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο φορέας «Ozara Slovenija», εταίρος του έργου XENIA Erasmus+, υποστηρίζοντας το σκοπό του κινήματος για περαιτέρω προβολή της πρωτοβουλίας.
Μετά από δεκαετίες σταθερής προόδου όσον αφορά το φύλο και τα σεξουαλικά δικαιώματα, αρκετά μέρη της Ευρώπης αντιμετωπίζουν προσφάτως νέα κύματα αντίστασης στη βάση της λεγόμενης ως "ιδεολογία φύλου" ή "θεωρία φύλου". Αντίθεση στην πρόοδο σχετικά με την ισότητα των φύλων εκδηλώνεται με προκλήσεις σχετικά με την ισότητα των γάμων, την άμβλωση, τις αναπαραγωγικές τεχνολογίες, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου οριζόντια, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το σεξουαλικό φιλελευθερισμό, τα δικαιώματα των διεμφυλικών, τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, και ακόμη και την έννοια του ίδιου του φύλου.
Οι συμμετέχοντες-ουσες συνομίλησαν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κινήματα «κατά του φύλου» κινητοποιούνται και συσπειρώνουν υποστηρικτές, ποιος είναι ο αντίκτυπός τους και με ποιους τρόπους αποτελούν απειλή για τα θετικά βήματα προόδου για την ισότητα των φύλων τόσο στη Σλοβενία όσο και σε άλλες χώρες. Ως σημείο αναφοράς τέθηκε πως και οι θρησκευτικές οργανώσεις μπορούν να γίνουν ένα εργαλείο κινητοποίησης για κοινωνικά κινήματα.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με πρακτικές προτάσεις για τη σύνδεση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και τη δημιουργία της αίσθησης μίας κοινωνίας, αντί την αποσπασματική αντίδραση σε εκστρατείες δυσφήμησης και την αμφισβήτηση των πηγών που χρησιμοποιεί η αντίθετη πλευρά για το σκοπό αυτό.
Το έργο XENIA Erasmus+ θα παράσχει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Ευρώπης στην αξιολόγηση του επιπέδου αποκλεισμού των ΛΟΑΤΚΙ+ φοιτητών-τριών, προσωπικού και εκπαιδευτικών με στόχο να συμβάλει σημαντικά σε μια πιο ανεκτική, ανοικτή και ασφαλή κοινωνία για τις σεξουαλικές μειονότητες.