Nazaj    

Konzorcij sodeloval na spletnem sestanku XENIA

Date: 2020-09-07


Konzorcij sodeloval na spletnem sestanku XENIA


Konzorcij je sodeloval na drugem mednarodnem sestanku projekta XENIA. Zaradi pandemije COVID-19 je sestanek, ki je bil prvotno načrtovan v Dublinu, potekal v spletnem načinu na podlagi dnevnega reda, ki so si ga skupaj razdelili vsi partnerji.
Po institucionalnem pozdrav koordinatorja Sinapsi so partnerji razpravljali o dejavnostih, ki so že bile izvedene v okviru delovnega paketa 1, in tistih, ki jih je treba izvesti v okviru delovnega paketa 2. Zlasti definiranja kazalnikov za ciljno matriko Razvoj kazalnikov, ki zajemajo dojemanje študentov in zaposlenih o vključujočnosti visokošolskega izobraževanje. Partnerji bodo izvedli natančno tehnično delo, ki bo vsakemu kazalniku dodelilo vrednost in vzpostavilo hierarhijo ustreznosti, pomembnosti in pomena za vsak kazalnik v povezavi z načelom "Vključujoča visokošolska ustanova" na področju spola in spolne usmerjenosti.
Eden od španskih partnerjev (Internet Web Solutions) je razložil strukturo IKT pri razvoju algoritma indeksa Xenia ter napredek dosedanjih dejavnosti razširjanja in rezultatov. Ocenjuje se, da bo zahvaljujoč preglednosti nalog partnerjev XENIA, v 36-mesečnem obdobju projekta skupno doseženih vsaj 2.955.196 ljudi iz ciljnih skupin.
V prihodnjih mesecih bo delo osredotočeno na razvoj kazalnikov za ciljno matriko in zbiranje subjektivnih kazalnikov, da se najbolje prepoznajo vrzeli med tem, kar visokošolska ustanova počne za spodbujanje vključujočnosti in vplivom na ciljno publiko. Indeks vključujočnosti bo naložen na platformo in bo jedro projekta Xenia.
Xenia je projekt, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije in vključuje konzorcij 7 partnerjev iz 5 držav (Irske, Italije, Grčije, Slovenije in Španije).
Cilj projekta je reševanje socialne in izobraževalne vključujočnosti skupin, ki jim grozi izključenost (migrantov, etničnih manjšin, invalidov), trenutno ni posebnih orodij in mehanizmov za sistematično spoprijemanje s stigmo proti spolom in spolnim manjšinam in / ali marginaliziranimi skupinami ter spodbujati dinamiko socialne in izobraževalne vključenosti žensk LGBT+ in cisgender v visokošolske ustanove EU.