Nazaj    

«Kako se počutiš na svojem kampusu?» Izsledki iz vzorca italijanskih univerzitetnih študentov

Date: 2021-02-03


«Kako se počutiš na svojem kampusu?» Izsledki iz vzorca italijanskih univerzitetnih študentov


V primerjavi s svojimi kolegi, študenti spolnih manjšin običajno opisujejo kontekst visokega šolstva kot neprijetno in hladno okolje. Te razlike v zaznavanju klime pogosto vodijo v njihovo izrazitejše zdravstveno in akademsko nelagodje.

Vendar pa so do sedaj raziskave, ki zbirajo izkušnje študentov spolnih manjšin na evropskih visokošolskih ustanovah, omejene.

Skupina raziskovalcev z neapeljske univerze "Federico II" (Italija), ki jo je vodila dr. Amodeo, je skušala razširiti prejšnje empirične rezultate s preučevanjem povezav med statusom spolne manjšine, dojemanjem študentov glede klime na kampusu, psiholoških (npr. depresija) in akademskih izzidov (npr. intelektualni in akademski uspeh ter pomisleki o opustitvi študija) na vzorcu 868 italijanskih univerzitetnih študentov (17,9% študentov spolnih manjšin).

Rezultati (ki so na voljo tukaj so pokazali, da so študentje spolnih manjšin poročali o bolj negativnem dojemanju klime na kampusu, kar pa je bilo povezano z višjo stopnjo simptomov anksioznosti in depresije, nižjim akademskim uspehom in veliko verjetnostjo razmišljanja o opustitvi študija.

Potrebne so nadaljnje študije, da bi raziskali izkušnje študentov spolnih manjšin v okviru evropskega visokošolskega izobraževanja in preučili možne ukrepe, ki bi lahko prispevale k spodbujanju večjega občutka pripadnosti k skupnosti na kampusu za vse študente, zlasti za študente iz spolno manjšinskih skupin.

Triletni projekt Erasmus + „XENIA: indeks vključujočnosti v visokošolskem izobraževanju“ je sprejel izziv podpreti visokošolske ustanove pri spodbujanju in izvajanju ukrepov za nasprotovanje in preprečevanje diskriminacije glede na spol in marginalizirane identitete. S pomočjo strokovnega znanju raziskovalcev iz petih evropskih držav (Grčija, Irska, Italija, Slovenija in Španija) bo XENIA razvila operativno orodje - indeks XENIA - za podporo visokošolskim ustanovam pri merjenju, uresničevanju in vrednotenju ustreznosti in učinkovitosti njihove raznolikosti in vključujočih politik in programov.


More info