Nazaj    

SInAPSi

Spletna stran: http://www.sinapsi.unina.it/home_sinapsi

SInAPSi


SInAPSi (Storitve za aktivno in participativno vključevanje študentov) je univerzitetno središče „Federico II“ za vse študente, ki se počutijo izključene ali izolirane iz univerzitetnega življenja zaradi težav v osebni in / ali izobraževalni rasti. Sestavljen je iz petih oddelkov: invalidnost, specifične motnje učenja (disleksija, disgrafija, disorthografija, diskalkulija), uspešno usposabljanje, antidiskriminacija in kultura razlik, spodbujanje zaposljivosti. Razdelitev med diskriminacijo in kulturnimi razlikami zagotavlja storitve ter podpira pobude za preprečevanje diskriminacije, nasilja do spolnih manjšin in marginaliziranih spolnih skupin. Ukrepi proti diskriminaciji in kulturi razlik se nanašajo na razširjanje informacij, večjo ozaveščenost študentov in osebja neapeljske univerze "Federico II" o vprašanjih, povezanih s spolno identiteto, in na splošno spodbujanje okolja, ki podpira vključevanje raznolikosti in spodbuja večji občutek pripadnosti univerzitetni skupnosti vsem študentom.