Glossary

He Inclusiveness Index

Kirurgija za spremembo spola (GRS)

Medicinski izraz za tisto, kar trans ljudje pogosto imenujejo operacija za potrditev spola: operacija, s katero se primarne in sekundarne spolne značilnosti telesa trans osebe uskladijo z njegovo notranjo samopodobo.


Nediskriminacija

se nanaša na mehanizme in okvire, ki dokazujejo pristope na institucionalni ravni za boj proti diskriminaciji.


Neposredna diskriminacija

kadar se oseba obravnava manj naklonjeno kot druge na podlagi njene spolne usmerjenosti ali spolne identitete.


Nadlegovanje

vsako dejanje ali ravnanje, ki je žrtvi nezaželeno in bi se lahko bilo zaradi žrtvine spolne usmerjenosti, spolne identitete / izraza in / ali kot žaljivo, ponižujoče ali zastrašujoče. Vključuje lahko izgovorjene besede, kretnje ali ustvarjanje, prikazovanje ali širjenje napisanih besed, slik ali drugega gradiva.


Odbori

se nanašajo na skupine, sestavljene iz osebja in / ali študentov, ki imajo organizirane sestanke in se posvečajo določenim temam, kot je EDI.


Oglaševano

se nanaša na nekaj, kar je lahko vidno, dostopno in / ali promovirano v kampusu ali na spletnih mestih visokošolskega zavoda.


Obrazci za sprejem ali vpis

se nanašajo na dokumentacijo, potrebno za prijavo na visokošolsko izobraževanje.


Politika

se nanaša na gradnike visokošolskih zavodov za izvajanje njihovega institucionalnega okvira


1 2 3 4 5 6