Projekt XENIA

Indeks vključujočnosti visokošolskih ustanov

XENIA izvira iz potrebe po reševanju paradoksa: medtem ko so visokošolske ustanove (HEI) glavni vir raziskav o stigmi in izključenosti spola in spolne usmerjenosti, se same redko prepoznajo kot „vključujoča mesta“, kjer se dogaja izključevanje na podlagi spola in spolne usmerjenosti.
Medtem ko obstajajo posebne dejavnosti za spopadanje s socialno in izobraževalno vključenostjo drugih skupin, ki jim grozi izključenost (migranti, etnične manjšine, invalidi), trenutno ni posebnih orodij ali mehanizmov za sistematično obvladovanje stigme pri spolu in spolnih manjšinah in / ali marginaliziranih skupin in spodbujanje dinamike socialne ter izobraževalne vključenosti LGBT + in cisgender žensk v visokošolske ustanove EU.

XENIA bo razvila in udejanjila inovativni „indeks vključujočnosti HEI“, ki omogoča visokošolskim ustanovam:

A. zaznati in oceniti, kako vključujoče so visokošolske ustanove, in jih primerjati z naborom objektivnih kazalnikov,
B. oceniti dojemanje študentov in zaposlenih o tem, kako vključujoče so visokošolske ustanove, z vprašalniki, ki temeljijo na anketah med zaposlenimi na visokošolskih ustanovah (administracija, poučevanje, podpora) in študenti, da ugotovijo "zaznano" stopnjo vključenosti na visokošolskih ustanovah
C. opredeliti ključna področja intervencij, ki bodo visokošolskim ustanovam omogočale, da dajejo prednost svojim politikam, programom in pobudam o socialni vključenosti.

XENIA bo razvita in na voljo v 5 jezikih: angleščina, italijanščina, grščina, španščina, slovenščina.

XENIA bo ustvarila pomemben, smiseln in naraščujoč učinek, saj XENIA dopolnjuje učinkovita orodja in ukrepe, s katerimi lahko visokošolske ustanove razvijejo vključujoče politike, programe in pobude za boj proti diskriminaciji na podlagi spola in spolne usmerjenosti.

Vpliv na praktičnem nivoju: XENIA razvija operativna orodja za izboljšanje vključujočnosti visokošolskih ustanov in jih opremi z orodji za boj proti stigmi in izključenosti med spoloma in spolno usmerjenostjo. Vpliv na ravni politike: XENIA zagotavlja konkretne prispevke k „oblikovanju politik na podlagi dokazov“, ki izhaja iz bogastva znanja in informacij, zbranih pri izvajanju, ki bo vključevalo 2500 študentov in 200 zaposlenih.