Smernice

Indeks vključujočnosti visokošolskih ustanov

Kot rezultat preskusne uvedbe in končno potrjenega indeksa vključujočnosti XENIA (WP3) bodo izdelani naslednji rezultati:

1. preizkušen in potrjen indeks vključujočnosti XENIA v končni različici po natančni prilagoditvi, upoštevajoč povratne informacije / komentarje uporabnikov v fazi pilotne uvedbe;
2. smernice za integriranje in operativni priročnik, ki jih bodo partnerji razvili za spodbujanje in uveljavitev indeksa vključujočnosti in sprejemanje XENIA indeksa od drugih visokošolskih ustanov z območja Erasmus Plus;
3. Sklop priporočil za politike, izhajajoč iz rezultatov izvajanja bo zagotavljal dragocene izsledke, vpogled in podatke za obveščanje, vpliv na formuliranje, oblikovanje in izvajanje učinkovitejših politik, programov in pobud za spodbujanje vključujočnosti v visokem šolstvu.