Nazaj    

Raziskovalna skupina DAISSy Helenske odprte univerze je izvedla raziskavo "Razlike med spoloma pri pedagogih STE(A)M: izsledki iz vzorca grških pedagogov"

Date: 2021-04-07


Raziskovalna skupina DAISSy Helenske odprte univerze je izvedla raziskavo "Razlike med spoloma pri pedagogih STE(A)M: izsledki iz vzorca grških pedagogov"


Kompetence iz naravoslovja, tehnike, inženirstva, matematike (STEM) so ključnega pomena za uspehe pri večini tehničnih, inženirskih in celo vodstvenih služb, zato je izobraževanje na področju STEM glavni vir kompetenc za znanstvenike, inženirje in delavce s tehnološkimi sposobnostmi. Tako v izobraževalni kot raziskovalni skupnosti obstaja veliko raziskav o razlikah med spoloma študentov na področjih STEM/STEAM izobraževanja. Vendar so raziskave o razlikah med spoloma glede pedagogov STEM/STEAM omejene.

Študija, ki sta jo izvedla Natalia Spyropoulou, doktorska kandidatka in prof. Achilles Kameas iz Helenske odprte univerze (HOU), partner projekta XENIA, je raziskala dojemanje pedagogov STE(A)M o lastni vlogi, skupaj z izzivi in potrebami po poklicnem razvoju. Na podlagi spletne ankete, ki temelji na posebej zasnovanih vprašanjih zaprtega in odprtega tipa, sta raziskovalca analizirala poglede pedagogov, da bi doumeli kritične dejavnike in zagotovili večji vpogled v uspešno pripravo pedagogov STE(A)M. Poleg tega sta raziskala povezavo med spolnim statusom in dojemanjem le-tega. Vzorec te raziskave vključuje 59 pedagogov (26 žensk in 33 moških), ki so bili vključeni v izvajanje izobraževalnih programov STE(A)M v Grčiji.

Rezultati te študije o izzivih in težavah niso potrdili pomembne razlike glede spola udeležencev. Vendar pa obstajajo nekatere razlike med potrebami po poklicnem razvoju. Na primer, višji odstotek pedagoginj (42,3%) je izrazil težnjo po strokovnem razvoju na temo "Inženiring za izobraževanje" kot pedagogov (33,3%). Glede dojemanja udeležencev o vlogi pedagogov STE(A)M, so rezultati pokazali razlike med spoloma v kategoriji kompetenc Poučevanja in učenja (TEL), kar kaže, da ženske bolj poudarjajo pomen kompetenc pedagogov, ki so povezane s poučevanjem in učenjem kot moški iz raziskave.

Več informacij o tej študiji najdete tukaj (https://www.researchgate.net/project/Development-of-skills-and-competencies-of-STEAM-educators).

Projekt XENIA Erasmus + bo razvil in preizkusil inovativno orodje, ki bo podprlo evropske visokošolske ustanove pri ocenjevanju njihove stopnje vključujočnosti za študente, poleg tega pa tudi za osebje in pedagoge, s ciljem doseči bolj odprto in varno družbo za spol in spolne manjšine.