University of Barcelona


Univerza v Barceloni je bila ustanovljena leta 1450 kot vodilno središče izobraževanja, znanosti in kritične misli.

Kakovost njenega poučevanja in raziskovanja, ki sta pridobila priznanje v Španiji in zunaj nje, dopolnjuje zavezo UB, da služi interesom lokalne družbe in države kot celote, ter se združuje z vidno dinamičnim, konstruktivnim in humanističnim značajem, ki prežema vsakodnevne dejavnosti ustanove.

Povpraševanje potencialnih študentov nenehno presega ponudbo mest, saj se vsako leto v enega od šestih kampusov UB vpiše več kot 64.000 študentov. V študijskem letu 2017–2018 so bili študentje razdeljeni na 73 diplomskih programov, 153 univerzitetnih magistrskih študijskih programov, 48 doktorskih programov, več kot 700 podiplomskih predmetov in 597 tečajev vseživljenjskega učenja na lokaciji univerze in na daljavo.

Širok izbor ponujenih tečajev, zajemajoč številne discipline, sestavljajo glavne veje znanja: humanistike, zdravstvene vede, družboslovje, eksperimentalne znanosti in inženiring. Kar zadeva mednarodne raziskave, je univerza doslej zagotovila sredstva v višini več kot 20 milijonov evrov za 61 raziskovalnih projektov iz programa Evropske komisije Horizon 2020. HUBc, kampus mednarodne odličnosti, je medtem v končnem ocenjevalnem poročilu španskega ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport prejel najvišjo oceno. Tovrstni dosežki, skupaj z aktivnim sodelovanjem v mrežah, kot so Liga evropskih raziskovalnih univerz, organizacija in gostovanje tretje arabsko-evropske konference o visokem šolstvu ter ustanovitev Iberoameriške univerze, dopolnjujejo in krepijo Institucionalne politike univerze na področju raziskav, kakovosti poučevanja, internacionalizacije in prenosa znanja v družbo.

Kombinacija vseh teh dejavnikov je utrla pot Univerzi v Barceloni, da obdrži vodilni položaj med španskimi univerzami na glavnih mednarodnih lestvicah. Univerza je na poti dokončanja procesa, ki bo prestrukturiral svoje enote ter akademske centre in oddelke tako da bodo lahko ti bolje izkoristili vire in delovali učinkoviteje.

Tu predstavljeni podatki povzemajo dejavnosti UB v zadnjem študijskem letu na področju poučevanja, raziskav, inovacij in mobilnosti:

· 24201 referenc o znanstveni dejavnosti UB v pisnem tisku
· 5.741 znanstvenih publikacij
· 75 patentnih prijav
· 6 novih tehnologij, izhajajoč iz raziskav UB
· UB je preko 10 članom svojega osebja podelila nagrado ICREA Akademija za katalonsko institucijo za raziskave in napredne študije za leto 2014 univerza z najvišjim številom zmagovalcev
· 14.701 študentov je za študijsko leto 2018–2019 izbralo UB kot svojo prvo možnost.
Ta številka predstavlja 31,31% vlog za prvo izbiro v katalonskem javnem univerzitetnem sistemu in pomeni razmerje med povpraševanjem za 1,3 mesta.
· 88.987.953 evrov, ki jih je UB ustvarila s pomočjo raziskav in prenosa tehnologije.

Partner bo prispeval k določitvi tematskih področij in z njimi povezanih kazalnikov za izdelavo matrice za indeks vključujočnosti. Zagotovili bodo empirično in znanstveno podporo za opredelitev kazalnikov in prispevali k razvoju ankete, ki bo uporabljena med zaposlenimi (učiteljskim, raziskovalnim in administrativnim osebjem) visokošolske ustanove in študentov (ne glede na oceno in učno delo).

Izvajali bodo indeks vključujočnosti, ki vsebuje: - izvajanje indeksa: dopolnjevanje tabel in ocenjevanje naše visokošolske ustanove - vključujočnost osebja in študentov: okvirna, a realna ocena števila zaposlenih in študentov, ki jih bomo lahko vključili v izvajanje, v obdobju najmanj 7 mesecev je 1.200 študentov in 120 zaposlenih. Naša raziskovalna skupina lahko podpre ta prispevek in izvajanje s sodelovanjem dveh odobrenih magistrskih študentov ter s posebnimi sredstvi za metodološko usposabljanje.