Best Practice

He Inclusiveness Index

Diskriminacija in odnos do afektivno-spolne raznolikosti: izkušnje žensk

Description
Uporabna referenčna študija z vprašalnikom, ki preiskuje vključitev marginalizirane skupine LGTB. Tovrstne pobude dokazujejo zavezanost Salusex-Unisexsida, oddelka za psihologijo in klinično psihologijo, da raziščeta vključevanje ljudi in študentov LGTB in zagotovita inovativne in vključujoče metodologije.
 Related training material