Best Practice

He Inclusiveness Index

Kampanija proti Lgbtiqa+ diskriminaciji na univerzi

Description
Kampanja proti homofobiji na univerzi želi poudariti nesprejemljivost homofobnega vedenja do gejevskih in lezbičnih študentov ter opozoriti na nasilje in diskriminacijo, ki jo trpijo homoseksualni študentje. Dejavnosti vključujejo debatne skupine, delavnice, svetovanja, tabore, družabne dogodke, svetovanje o preprečevanju spolno prenosljivih okužb, objavljanje, informiranje prek interneta in na terenu, sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki delujejo na področju pravic LGBTQIA+, podpirati študente in druge raziskovalce pri njihovem raziskovalnem delu na temah LGBTQIA+, vključiti prostovoljce v delo in jih izobraževati, pripraviti medijske kampanje, okrogle mize in športne dejavnosti. Z informativnimi gradivi izobražujejo študente, profesorje in druge zaposlene na fakultetah o homofobiji, bifobiji, transfobiji in drugih oblikah diskriminacije LGBTIQA + oseb in njihovih posledicah.
 Related training material