Best Practice

He Inclusiveness Index

Pozornost na afektivno-spolno raznolikost v osnovni šoli in preprečevanje diskriminacije

Description
Didaktični projekt izobraževanja o afektivno-spolni raznolikosti za učence drugega razreda osnovnošolskega izobraževanja, prilagodljiv prvemu in tretjemu; je prvi cikel. Glavni cilj je spodbujati spoštovanje različnih spolnih identitet, spolnih usmeritev in narave vsakega človeka ter doseči poln in svoboden razvoj naklonjenosti in spolnosti učencev.
 Related training material