Best Practice

He Inclusiveness Index

Ricerca-Azione

Description
Enrutat vodi tečaje in delavnice s fokusom na kreativnosti in telesu. Izvajajo praktične delavnice, ki ponujajo orodja in strategije za reševanje aktualnih vprašanj za mlade, zlasti LGTB + in učitelje. Enrutat deluje s feminističnega vidika s poudarkom na spolu, spolnih raznolikostih in spolni homofobiji. Osredotočajo se na odnose na vseh ravneh: individualno, s prijatelji in skupinami vrstnikov, ljubezenski odnosi, spolnost in timsko delo.
 Related training material