Best Practice

He Inclusiveness Index

Akcija-raziskava: enake možnosti na UniTN (2014 - 2016)

Description
To je bil raziskovalni projekt, katerega cilj je bil razviti pozitiven akcijski načrt za spodbujanje enakih možnosti na Univerzi v Trentu. 1) detektirati kvantitativne in kvalitativne razlike (spol, starost, izvor in druge značilnosti) znotraj Univerze v Trentu in vrste diskriminacije; 2) raziskati dobre prakse, sprejete na drugih italijanskih in tujih univerzah; 3) analizirati razmere v zvezi z enakimi možnostmi na univerzi v Trentu med študenti, profesorji in zaposlenimi z uporabo orodij za kvalitativno analizo (intervjuji, fokusne skupine, analiza dokumentov) s posebno pozornostjo na organizacijskih procesih; 4) razviti predloge za
 Related training material