Best Practice

He Inclusiveness Index

Universitrans

Description
Universitrans je projekt informiranja in ozaveščanja o trans vprašanjih v akademskem okviru. Namenjen je predvsem trans študentom, ki se v času svoje univerzitetne kariere ukvarjajo ali so že začeli prehod med spoloma in ki do spremembe registra potrebujejo začasni birokratski profil, ki osebno ime nadomesti z izbranim imenom in izdaja novega e-poštnega naslova in novega dokumenta. Projekt se razteza tudi na poklicno kariero učiteljskega, tehnično-administrativnega in podpornega osebja.
 Related training material