Best Practice

He Inclusiveness Index

ULEX Project

Description
izobraževalni tečaji so namenjeni vsem, ki se ukvarjajo z LGBTQI in feminističnim aktivizmom, ki se opredelijo kot trans *, nebinarne in ne v skladu s spolom. Zajema široko opredelitev aktivizma, ki vključuje: 1. upor - ukrep, ki preprečuje nadaljnjo škodo ekosistemom in socialno pravičnost; 2. obnovo - ukrep, osredotočen na razvoj in ustvarjanje alternativ za bolj zdrave družbe in skupnosti; in 3. krepitev odpornosti - ukrep, ki podpira večjo odpornost skupnosti, da prebrodi prihodnje negotove čase. Projekt Ulex zagotavlja visokokakovostno usposabljanje za aktiviste, oblikovalce sprememb in organizacije.
Imajo celostni pristop - združujejo osebno, medosebno in politično preobrazbo. Iščejo sistemske odzive na sistemske izzive - krepitev gibalnih zmogljivosti za socialno pravičnost in ekološko integriteto. Poglabljajo razmislek in krepijo povezave za osebno in kolektivno opolnomočenje.
 Related training material