Best Practice

He Inclusiveness Index

Medoddelčni observatorij za razširjanje študij spolov in enakih možnosti (OGEPO)

Description
je Medresorski observatorij za študije spolov in enake možnosti. Glavni cilji so; spodbujati raziskave o študijah spolov, prisotnosti žensk v preteklosti, njihove zastopanosti v družbi; aktivirati mrežo FORUM, ki Univerzo v Salernu povezuje z drugimi institucionalnimi organi na provincialni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, namenjeno izmenjavi in kroženju informacij, pa tudi načrtovanju intervencij za tovrstna vprašanja; organizirati, promovirati in sponzorirati tečaje usposabljanja in pobud v nasprotju z vsako obliko neposredne in posredne diskriminacije na podlagi spola, starosti, spolne usmerjenosti, rase, narodnosti, invalidnosti, vere ali jezika.
 Related training material