Best Practice

He Inclusiveness Index

Ukrepi za kontrast seksizmu in homofobiji - ACSO

Description
Je model usposabljanja (ACSO) za tehnično in upravno osebje na univerzah, katerega namen je boriti se proti seksizmu in homofobiji ter spodbujati organizacijsko blaginjo v delovnih skupinah in delovnih organizacijah. Cilj usposabljanja je tehnično in administrativno osebje opremiti s kognitivnimi in metakognitivnimi elementi in strategijami, potrebnimi za prepoznavanje in kritično analizo vedenja in situacij v katerih se pojavljajo seksistična in homotransfobična vedenja, ter sprejeti preventivne in kontrastne strategije.
 Related training material