Best Practice

He Inclusiveness Index

Athena SWAN

Description
Athena SWAN, združena iz dveh projektov v Veliki Britaniji deluje od leta 2005. Vodi jo Enota za izenačevanje enakosti, izvaja pa se po vsej Veliki Britaniji. Na Irskem jo podpira Uprava za visoko šolstvo.
Listina se je razvijala od samega začetka, ki se je osredotočala na zastopanost žensk na področjih STEMM v akademskih okoljih in enakosti spolov na številnih izobraževalnih področjih v visokem šolstvu. Spodbuja in priznava enakost spolov v akademskih okoljih ter iniciative dobrih praks.
To je listina, na katero se lahko visokošolske ustanove oprejo, jo vodijo in uporabljajo kot vir.
Srednje šole prejmejo bronasto, srebrno ali zlato nagrado. Oddelki / šole na univerzah se lahko prav tako prijavijo za svojo nagrado.
Visoke šole lahko svojo nagrado in članstvo uporabljajo za promocijo in razvoj politik in praks. UCD je na primer Atheno SWAN vključil kot vidik splošnih ciljev in dosežkov EDI. Usmerjevalna skupina Athena SWAN je podskupina skupine EDI in ekipe za upravljanje univerz.
 Related training material