Best Practice

He Inclusiveness Index

Univerzitetni kolidž Dublin, Enakost, raznolikost & vključenost (EDI) Strategija in Akcijski načrt 2018 - 2020 - 2025

Description
Je institucionalna strategija in okvir za spodbujanje enakosti, raznolikosti in vključenosti (EDI) po vsej univerzi. EDI je del univerzitetne vodstvene ekipe (UMT) - z jasnim ciljem vključevanja in izboljševanja EDI. Priporočajo smernice UMT. Številni univerzitetni odbori delujejo skupaj z zgoraj navedenimi, vključno z; Athena SWAN usmerjevalnim odborom, Akcijsko skupino za enakost spolov (GEAG); Odborom za širitev univerzitetnega sodelovanja (WPC).
Obstajajo podskupine skupine EDI: Podskupina podatkov; Večkulturna podskupina; Podskupina LGBTI; Invalidska podskupina; Podskupina za raziskave in kurikulum.
Skupina EDI je razvila orodje za ocenjevanje EDI, ki je predloženo vsem novim osrednjim univerzitetnim politikam. Skupina nadzira in spremlja, priporoča in razvija politike in orodja. Na primer: nove promocijske politike; politike spolov - npr. Porodniške in bolniške vseh plač; Politika identitete in izražanja spola; Politika dostojanstva in spoštovanja; Smernice o dostopu beguncev, prosilcev za azil in razseljenih oseb.
 Related training material