Best Practice

He Inclusiveness Index

UCD spolna identiteta in politika izražanje

Description
Ta dokument določa namen in obseg politike, vloge in odgovornosti univerze, osebja in študentov. Daje definicije, povezane s spolno identiteto, in opisuje različne podpore, ki jih univerza zagotavlja osebju in študentom.
Postavlja temelje za oblikovanje politike in mehanizmov za podporo in vključevanje spolne identitete in izražanja. Študenti in zaposleni lahko najdejo spolno nevtralne prostore, izkoristijo podporne storitve, študenti pa lahko po potrebi posodobijo svoje evidence, da odražajo njihovo spolno identiteto in izraz.
 Related training material