Best Practice

He Inclusiveness Index

Vzpostavitev stalne posvetovalne mize za spodbujanje pravic in zaščito LGBT oseb

Description
To je medinstitucionalna okrogla miza, ki teži k konstruktivnemu dialogu med institucijami in organizacijami LGBT. Glavni cilj je spodbujati vzajemno poslušanje pri boju proti diskriminaciji in spodbujati kulturo razlik ter ozračje spoštovanja dostojanstva LGBT oseb.
 Related training material