Best Practice

He Inclusiveness Index

Interdisciplinarni raziskovalni laboratorij za telesa, pravice, konflikte

Description
je laboratorij, ki spodbuja in usklajuje interdisciplinarne učne in raziskovalne dejavnosti raznolikosti. Laboratorij 1) pripravlja dokumentarno gradivo, raziskuje vprašanja razlik (spol, spolna usmerjenost, narodnost, družbeni razred, starost, versko prepričanje, povezane s telesnimi okvarami itd.) in na presečiščih teh kategorij njihovo medsebojna interakcija ali druge dimenzije identitete - privilegiranosti, zatiranja ali družbene neenakosti; 2) organizira in predlaga tudi dejavnosti usposabljanja v podporo poučevanju s predavanji in / ali seminarji in z mentorstvom za diplomske naloge in raziskave.
 Related training material