Best Practice

He Inclusiveness Index

Nacionalna mreža univerzitetnih odborov za enake možnosti

Description
To je nacionalna mreža, ki povezuje odbore lokalnih univerz za zaščito enakosti spolov in boju proti diskriminaciji (CUG) ter druge organe za enake možnosti (kjer skupine CUG še niso ustanovljene) na italijanskih univerzah. Njihovi cilji: 1) primerjati in razširjati analize, predloge in izkušnje, katerih cilj je opozoriti na stanje glede enakosti spolov in se boriti proti diskriminaciji na italijanskih univerzah; 2) spodbujati in podpirati raziskave in poučevanje o študijah spolov in spremljanju poklicne poti; 3) razširjati izkušnje in dobre prakse, spodbujati sinergije med univerzami in izvajanje skupnih pobud; 4) delovati kot prednostni sogovornik pri italijanski vladi in univerzitetnih institucijah; 5) sodelovanje z raziskovalnimi centri drugih držav; 6) spodbujati izvajanje pravil o ustanovitvi organov za enakost in sprejemanje triletnih načrtov za pozitivne ukrepe na italijanskih univerzah.
 Related training material