Best Practice

He Inclusiveness Index

Ključi za obravnavanje afektivno-spolne raznolikosti v izobraževalnem kontekstu iz globalnega šolskega pristopa

Description
Članek se osredotoča na različne strategije, ki jih je treba upoštevati pri obravnavanju homofobije in transfobije, homofobnega in transfobičnega ustrahovanja ter izboljšanju pozornosti do afektivno-spolne raznolikosti iz globalnega šolskega pristopa, ki pomaga preprečevati kakršno koli homofobično in transfobično diskriminacijo ter usmerjati obstoječe heteronormativne kulture v šoli. Na voljo so orodja in instrumenti za preprečevanje in boj proti izključenosti študentov.
 Related training material