Vključujočnost

Indeks vključujočnosti visokošolskih ustanovXenia Inclusiveness Index

Indeks vključujočnosti XENIA (WP2) je jedro projekta in bo razvit na podlagi tematskih področij in kazalnikov, opredeljenih in razvitih v WP1. Pri tem intenzivnem delovnem paketu natančnega tehničnega dela bodo partnerji vsakemu kazalcu dodelili vrednosti in vzpostavili hierarhije ustreznosti in pomena za vsak kazalnik v skladu z načelom "vključujoča visokošolska ustanova" na področju spola in spolne usmerjenosti.

Končni rezultat WP2 je indeks vključujočnosti XENIA, sestavljen iz treh ključnih elementov:

1. Matrika, strukturirana po tematskih področjih, v okviru katerih objektivni kazalci omogočajo oceno vključujočnosti visokošolske ustanove;
2. Anketa za študente in zaposlene visokošolskih ustanov za oceno "percepcije" vključujočnosti v visokošolski ustanovi;
3. Indeks, ki je seštevanje rezultatov objektivne ocene in subjektivnega dojemanja vključujočnosti visokošolskih šol.
Indeks bo omogočil, da bomo zajeli objektivne in subjektivne elemente vključujočnosti na ravni visokega šolstva z oceno institucije iz:

a) empirične perspektive na petih tematskih področjih (zavodi, politike in programi, pedagogika in akademiki, podporne službe, akademsko življenje) in niz objektivnih kazalcev;
b) posameznikove perspektive vključujočnosti visokošolske ustanove: raziskava bo oblikovana tako, da bo zajela zaznano stopnjo vključenosti posamezne visokošolske ustanove;
c) združevanja perspektiv s konsolidacijo „objektivnih“ in „subjektivnih“ ukrepov vključitve v visokošolske ustanove. Indeks bo zajel neskladja med "teorijo" in "prakso" vključujočnosti, ker bo združeval rezultate matrike in ankete ter opredelil vrzeli in odstopanja.

WP2 Xenia Inclusiveness Index