Η ομάδα του έργου XENIA παρευρέθηκε στη συνάντηση Συντονιστών των έργων που χρηματοδοτούνται από την #EACEA

Ημερομηνία: 2020-02-12


Η ομάδα του έργου XENIA παρευρέθηκε στη συνάντηση Συντονιστών των έργων που χρηματοδοτούνται από την #EACEA


Η ομάδα του XENIA, εκπροσωπούμενη από το φορέα «Centro di Ateneo SInAPSi» του Πανεπιστημίου της Νάπολης "Federico II" παρευρέθηκε στη συνάντηση Συντονιστών των έργων που χρηματοδοτούνται από την #EACEA στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020 στις Βρυξέλλες.
Η διήμερη συνάντηση έδωσε στους συντονιστές την ευκαιρία να μοιραστούν και να προσδιορίσουν τις προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή του έργου. Ειδικότερα, ήταν μια εποικοδομητική ευκαιρία να διαδοθεί η στοχοθεσία του έργου XΕΝΙΑ, να διευρυνθεί το δίκτυο επαφών με άλλους συναδέλφους από την Ευρώπη και να ενισχυθεί η προβολή του έργου στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3: Υποστήριξη για την αναμόρφωση των πολιτικών.

Το έργο XΕΝΙΑ θα αναπτύξει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) : α. στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας τους, β. στον εντοπισμό οποιωνδήποτε προσπαθειών μπορούν να καταβληθούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των ομάδων που περιθωριοποιούνται εξαιτίας του φύλου και της σεξουαλικότητάς τους και γ. στη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των παραπάνω ομάδων.