ΤΟ ΕΡΓΟ XENIA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ENTRE GRIEGAS" ΤΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟY ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ

Ημερομηνία: 2020-12-28


ΤΟ ΕΡΓΟ XENIA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ENTRE GRIEGAS" ΤΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟY ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ


Στο πλαίσιο του έργου XENIA Erasmus+, στις 27 Νοεμβρίου 2020 το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, εταίρος της κοινοπραξίας του διακρατικού έργου, διοργάνωσε το εργαστήριο «Entre Griegas» που προωθήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψυχολογία της Κοινότητας» των σπουδών Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.
Χρησιμοποιώντας μεθόδους που ελήφθησαν από το «θέατρο των καταπιεσμένων» και το «θέατρο για τη ζωή», το εργαστήριο είχε ως στόχο να διερευνήσει πώς να επεκτείνει, πολλαπλασιάσει και συγκεντρώσει τις ρωγμές ή τα κενά της κυριαρχίας του cis-ετερό-πατριαρχικό-μονογαμικό-καπιταλιστικό-ευρωπαϊκό-λευκού συστήματος στο πλαίσιο του Τμήματος Ψυχολογίας.
Τριάντα πέντε φοιτητές έλαβαν μέρος σε αυτό το εργαστήριο, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια τριών τάξεων για συνολικά 6 ώρες, με την υποστήριξη της «Noé» (κολεκτίβα του Las Precarias) μαζί με τους Καθηγητές Δρ. Moisés Carmona και Δρ. Ruben David Fernández.
Το εργαστήριο «Entre Griegas» αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων που προωθούνται από την Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης για την Διάδραση και την Κοινωνική Αλλαγή, με σκοπό να προωθηθεί το έργο XENIA και τα αποτελέσματά του στο πανεπιστημιακό πλαίσιο.
Στόχος του έργου XENIA είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Δείκτη Ένταξης (Συμπεριληπτικότητας) για την υποστήριξη της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Ένταξης (Εquality, Diversity and Inclusion-EDI) στα ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Συγκεκριμένα, ένας αλγόριθμος, βασισμένος σε ένα matrix δεικτών, θα μετρά το επίπεδο κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των σεξουαλικών μειονοτήτων και περιθωριοποιημένων βάσει φύλου φοιτητών/φοιτητριών και προσωπικού στο πλαίσιο των ΑΕΙ. Το έργο θα μοιραστεί επίσης πρακτικές και εργαλεία για την προώθηση και τη βελτίωση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης.