Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης

Δικτυακός τόπος: https://www.ub.edu/web/ub/en/index.html

Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης


Από την ίδρυσή του το έτος 1450, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης αποτελεί ένα κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης, επιστήμης και κριτικής σκέψης.

Η ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνάς του Πανεπιστημίου έχουν κερδίσει την αναγνώριση του τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά,, ενισχύουν τη δέσμευση του να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και της χώρας στο σύνολό της, και συνδυάζονται με έναν αποδεδειγμένα δυναμικό, εποικοδομητικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα που διαπερνά τις καθημερινές δραστηριότητες του φορέα.

Η ζήτηση από τους υποψήφιους φοιτητές υπερβαίνει σταθερά την προσφορά των θέσεων, με περισσότερους από 64.000 φοιτητές να εγγράφονται κάθε χρόνο σε μία από τις έξι πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, απονεμήθηκαν στους φοιτητές πτυχία 73 προπτυχιακών ειδικοτήτων, 153 μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 48 διδακτορικών προγραμμάτων , διενεργήθηκαν πάνω από 700 μεταπτυχιακά μαθήματα και 597 μαθήματα επιτόπιας και εξ αποστάσεως δια βίου μάθησης.

Προσφέρεται ευρεία επιλογή μαθημάτων, καλύπτοντας τα ακαδημαϊκά πεδία που αποτελούν τους κύριους κλάδους της γνώσης: ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, κοινωνικές επιστήμες, πειραματικές επιστήμες και μηχανική. Όσον αφορά τη διεθνή έρευνα, το Πανεπιστήμιο έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει χρηματοδότηση συνολικού ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ για 61 ερευνητικά έργα από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, η HUBc, μια πανεπιστημιούπολη διεθνούς αριστείας, έχει λάβει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στην τελική έκθεση αξιολόγησης του ισπανικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα εν λόγω επιτεύγματα, σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή σε δίκτυα όπως ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων, η διοργάνωση και φιλοξενία του τρίτουΑραβο-Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και η δημιουργία μιας Ιβηροαμερικανικής Πανεπιστημιακής Ένωσης, συμπληρώνουν και ενισχύουν τις θεσμικές πολιτικές του Πανεπιστημίου για την έρευνα, τη διδασκαλία, τη διεθνοποίηση και τη μεταφορά της γνώσης στην κοινωνία.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων άνοιξε το δρόμο για το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης να διατηρήσει τη θέση του στην ηγεσία των ισπανικών πανεπιστημίων στις κύριες διεθνείς κατατάξεις. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο σημείο να ολοκληρώσει τη διαδικασία που θα αναδιαρθρώσει τις διοικητικές του μονάδες και τα ακαδημαϊκά κέντρα και τμήματα, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων και να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ συνοψίζουν τις δράσεις και τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας, της καινοτομίας, της διεθνοποίησης και της κινητικότητας:
· 24.201 αναφορές στην επιστημονική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου στον γραπτό Τύπο.
· 5.741 επιστημονικές δημοσιεύσεις.
· 75 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
· 6 νέας τεχνολογίας spin-offs.
· Το Πανεπιστήμιο, μέσω των 10 μελών του προσωπικού της που βραβεύτηκαν με το βραβείο ICREA Acadèmia 2014 από το Καταλανικό Ίδρυμα Έρευνας και Προηγμένων Σπουδών, είναι το πανεπιστήμιο με τον μεγαλύτερο αριθμό νικητών.
· Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 14.701 φοιτητές έχουν επιλέξει το Πανεπιστήμιο ως πρώτη τους επιλογή. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει το 31,31 % των αιτήσεων πρώτης επιλογής στο δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα της Καταλονίας και παρέχει αναλογία ζήτησης για θέσεις 1,3.
· 88.987.953 ευρώ που παράγονται από τον Όμιλο του Πανεπιστημίου μέσω έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Ως εταίρος θα συμβάλει στον προσδιορισμό των θεματικών τομέων και των σχετικών δεικτών για την κατασκευή του πίνακα για τον δείκτη συμπεριληπτικότητας.Θα παρασχεθεί εμπειρική και επιστημονική υποστήριξη για τον καθορισμό των δεικτών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ των μελών του προσωπικού (διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό) των ΑΕΙ και των φοιτητών μας (ανεξαρτήτως επιδόσεων και μαθημάτων).

Περαιτέρω, θα εφαρμόσει τον Δείκτη Ένταξης, ο οποίος περιλαμβάνει: - Εφαρμογή του Δείκτη: ολοκλήρωση των πινάκων και αξιολόγηση των ΑΕΙ μας - Συμμετοχή προσωπικού και φοιτητών : μια διστακτική αλλά ρεαλιστική εκτίμηση του αριθμού του προσωπικού και των φοιτητών που θα είμαστε σε θέση να συμμετάσχουν στην εφαρμογή για μια περίοδο τουλάχιστον 7 μηνών είναι 1.200 φοιτητές και 120 μέλη του προσωπικού. Η ερευνητική ομάδα είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτή τη συμβολή και εφαρμογή με τη συμμετοχή δύο φοιτητών MSs και ειδική χρηματοδότηση για μεθοδολογική εκπαίδευση.