Zbiranje podatkov

Indeks vključujočnosti visokošolskih ustanov

V delovnem paketu WP1 bodo partnerji poglobili razumevanje študij primerov / najboljših praks, ki so že bile ugotovljene pri pripravi predlogov in med analizo potreb, izvedenih na ravni posameznih visokošolskih ustanov o dinamiki vključenosti visokošolskih ustanov.

Partnerji bodo primere in prakse uskladili z že opredeljenimi in predstavljeni v zgoraj opisanih razdelkih), tako da bodo razširili in prilagodili ciljne skupine, opredeljene kot:

1. Študenti, s posebnim poudarkom na spolu in spolni usmerjenosti (tj. Cisgender ženske in LGBT + osebe)
2. Učitelji
3. Upravno osebje

Ta delovni paket bo partnerjem omogočil, da natančno prilagodijo strukturo indeksa vključujočnosti XENIA in določijo tematska področja (ustanove, politike in programi, pedagogika in akademiki, podporne storitve, akademsko življenje) in tako zagotovijo, da bodo zajeli vse razsežnosti vključujočega visokošolskega izobraževanja. Ko bodo tematska področja potrjena, bodo partnerji za vsak „steber“opredelili in razvili kazalnike, ki omogočajo merjenje ustreznosti, intenzivnosti in globine vključujočnosti na institucionalni ravni. Partnerji bodo opredelili obstoječe kazalnike in razvili nove in tako zagotovili, da bo indeks XENIA zajel celoten sklop dinamik in razsežnosti vključujočnosti na ravni visokošolskih šol.

Teme in kazalniki se bodo nato primerjali glede na dimenzijo vključujočnosti visokošolskih ustanov. Rezultati WP1 bodo sklop tematskih področij z relativnimi kazalniki, ki bodo vključeni v WP2 za razvoj indeksa.

POVZETEK
Projekt XENIA je 36-mesečni projekt, ki ga financira program Erasmus + Evropske unije in je sestavljen iz konzorcija 7 partnerjev iz 5 evropskih držav (Irske, Italije, Grčije, Slovenije in Španije). Cilj projekta je razviti in implementirati indeks vključujočnosti za podporo enakosti, raznolikosti in vključenosti v evropske visokošolske institucije. Indeks bo z natančnostjo meril dejansko stopnjo socialne in izobraževalne vključujočnosti študentov in zaposlenih na področju spolnih manjšin in spola. Projekt bo z javnostjo podelil prakse in orodja za spodbujanje in izboljšanje enakosti, raznolikosti in vključenosti (EDI).

Delovni paket 1 (WP1) je bil prva faza projekta XENIA, sestavljena iz 4 ključnih dejavnosti, ki so dale 2 končna rezultata (z več manjšimi rezultati). Primarni cilj WP1 je bil postaviti trdne temelje za indeks vključujočnosti XENIA HE (HE - higher education, t.j. visokošolske ustanove) z razvojem skupne raziskovalne metodologije, ki je usmerjala delo in prispevke vseh partnerjev XENIA v WP1, črpajoč iz bogate baze podatkov. Ključne dejavnosti, na katerih temelji ta skupna raziskovalna metodologija so bile: identifikacija in razvrščanje visokošolskih zavodov na 5 ustreznih tematskih področij; razvoj 64 kazalnikov raznolikosti spolov in LGBTQ + študentov in zaposlenih, razvrščenih v podskupine enega od tematskih področij; ter razvoj orodij in virov za spodbujanje vključevanja med vsemi visokošolskimi ustanovami.

To poročilo podrobno opisuje vsak korak v razvoju WP1 s strani konzorcija od januarja do julija 2020. Vsa poročila, orodja, viri in podporni dokumenti, ustvarjeni in / ali uporabljeni v času WP1 so na voljo v tem poročilu.

Download WP1


Download Abstract