Zbiranje podatkov

Indeks vključujočnosti visokošolskih ustanov

V delovnem paketu WP1 bodo partnerji poglobili razumevanje študij primerov / najboljših praks, ki so že bile ugotovljene pri pripravi predlogov in med analizo potreb, izvedenih na ravni posameznih visokošolskih ustanov o dinamiki vključenosti visokošolskih ustanov.

Partnerji bodo primere in prakse uskladili z že opredeljenimi in predstavljeni v zgoraj opisanih razdelkih), tako da bodo razširili in prilagodili ciljne skupine, opredeljene kot:

1. Študenti, s posebnim poudarkom na spolu in spolni usmerjenosti (tj. Cisgender ženske in LGBT + osebe)
2. Učitelji
3. Upravno osebje

Ta delovni paket bo partnerjem omogočil, da natančno prilagodijo strukturo indeksa vključujočnosti XENIA in določijo tematska področja (ustanove, politike in programi, pedagogika in akademiki, podporne storitve, akademsko življenje) in tako zagotovijo, da bodo zajeli vse razsežnosti vključujočega visokošolskega izobraževanja. Ko bodo tematska področja potrjena, bodo partnerji za vsak „steber“opredelili in razvili kazalnike, ki omogočajo merjenje ustreznosti, intenzivnosti in globine vključujočnosti na institucionalni ravni. Partnerji bodo opredelili obstoječe kazalnike in razvili nove in tako zagotovili, da bo indeks XENIA zajel celoten sklop dinamik in razsežnosti vključujočnosti na ravni visokošolskih šol.

Teme in kazalniki se bodo nato primerjali glede na dimenzijo vključujočnosti visokošolskih ustanov. Rezultati WP1 bodo sklop tematskih področij z relativnimi kazalniki, ki bodo vključeni v WP2 za razvoj indeksa.

ABSTRACT
The XENIA Project is a 36 month project funded by the Erasmus+ Programme of the European Union involving a consortium of 7 partners from 5 European countries (Ireland, Italy, Greece, Slovenia and Spain). The project aim is to develop and implement an inclusiveness index to support equality, diversity and inclusion in European Higher Education Institutions (HEIs). Specifically, the index will measure the actual level of social and educational inclusion of sexual minority and gender marginalised students and staff. The project will also share practices and tools for promoting and improving equality, diversity and inclusion (EDI).

Work Package 1 (WP1) was the first phase of the XENIA project which included 4 key activities generating 2 deliverables with multiple outputs. The primary aim of WP1 was to lay a robust foundation for the XENIA HE Inclusiveness Index by developing a Common Research Methodology which guided the work and contributions of all XENIA partners in WP1, and through which a rich evidence base could be harnessed. The key activities underpinning this common research methodology were: the identification and classification of HEIs into 5 relevant and appropriate thematic areas; the development of 64 indicators that signify inclusion of gender diverse and LGBTQ+ students and staff, categorised into subsections under one of the thematic areas; and the development of tools and resources for promoting inclusion across HEIs.

This report describes in detail each step in the development of WP1 by the consortium from January to July 2020. Every output, tool, resource and supporting document created and/or used over the course of WP1 is made available in the report.

Download WP1


Download Abstract